Úvod

Akce

Střelecká příprava

Olověné střely

XSB střely

X-XSB

Zbraně

Terče

Doplňky bazar

Klub 1911

Doprava

Kontakt
  

                      

 KOMU BĚŽNÁ XSB STŘELA NESTAČÍ

X-XSB STŘELY

Na této stránce naleznete nové, zajímavější varianty monolitických střel. X-XSB jsou určeny pouze pro dekorativní a sběratelské účely. V současné době probíhá vývoj a teprve nejzajímavější a nejlépe fungující tvary budou dány do zkušebny ke schválení. Proto je i současná cena vyšší než schválená XSB střela a to 12 Kč za 9 mm a 15 Kč za  45. Většina testů probíhá s nejběžnějsí ráží 9 mm Luger.

 

Varianta odlehčené XSB střely, která díky nižší hmotnost a posunutému těžišti zvyšuje přesnost střely.

Původně měla mít střela odlehčovací dutinu v zadní části. Dutina by příznivě ovlivnila i nárůst tlaku při výstřelu. Bohužel špička střely obráběné "od zadu" nebyla pěkná. Další varianta již byla odlehčena v přední části, ale přesnost se výrazně nezlepšila, navíc se zvýšila průraznost střely.

 

Další krok byla střel blížící se vzhledem k finální variantě. Odlehčení byla provedena zápichem v přední části střely a dutinou ve špičce střely. U této verze se přesnost zvýšila a průbojnost zůstala na úrovni původních XSB střel. Jako nežádoucí přídavek se střela po zásahu cíle rozdělí na dvě části a tím se výsledný náboj dostává do kategorie střel se zvýšenou ranivostí.

 

Po vynechání dutiny, rozšíření a posunutí zápichu směrem ke dnu střely vznikla tato vysoce stabilní střela.

 

 

Při dalších pokusech jsem chtěl vyrobit střelu, která bude schopná prostřelit ocelový plech pod úhlem 45°. A to se povedlo u levé střely na spodním obrázku, která bez problému prostřelí 2 mm silný ocelový plech pod úhlem 45° a další kolmo za ním.

 

Dalším cílem byla střela, která při průstřelu lepeného čelního skla automobilu minimálně změní svou dráhu. Nejlepší výsledky dosáhla pravá střela na spodním obrázku, která má navíc vysokou přesnost při běžné střelbě na terč.  

U žádné z testovaných střel nebyl sebemenší problém se zasunutím náboje do komory. Při testech byla použita zbraň Glock 19 a rychlosti střel 1100 - 1560 ft/s. Hmotnost střel 65 - 80 gr dle provedení.

 

 

Po dalších úpravách tvaru XSB střel jsem zkoušel jak hluboko se střely dostanou po výstřelu do olověného bloku. Olovo nebylo zcela čisté, obsahovalo cca 2% antimonu a zbytky plášťů. Tvrdost jsem neměřil. Maximální rychlost střel nepřesahovala 1400 ft/s. Při rychlosti nad 1500 ft/s druhý náboj z leva blok vždy prostřelil. Tato střela by se mohla stát favoritem při procházkách lesem pro mého známého pana Petra G. Na test této střely vs hlava divočáka se opravdu těším a možná otestuji tento typ střely i v .45 ACP.

 

První náboj pro srovnání je běžný S&B 115 gr. U třetí střely došlo pravděpodobně k nárazu na nečistotu v bloku. Naměřené hloubky z leva do prava měřeno ke dnu střely 10,6 mm, 25,1 mm, 16,3 mm a 20,6 mm.

U čtvrté střely s mělkou dutinou je patrná pravidelná fragmentace střely.

 

 

Pro detail klikněte na obrázek.

Na obrázku je názorně vidět jak působí síly uvnitř střely s plochou špičkou při nárazu.

 

 

Pro detail klikněte na obrázek.

Po roztavení olověného bloku a očištění střel, je patrný vliv tvaru střely na rozklad při nárazu do olověného bloku.

 U levé střely je díky unikátnímu tvaru nulová fragmentace a ztráta hmotnosti po nárazu. Prostřední střela s mělkou dutinou ztratila 18% ze své původní hmotnosti a pravá střela pouze 4% původní hmotnosti.

 

Střelba běžnou XSB střelou do zadního sloupku Škoda Octavia (4 vrstvy plechu v různých úhlech ke směru střelby).

vstup střely

horní pohled

výstup střely

 

Další test nábojů se střelou X-XSB 84 gr, 1500 ft/s (570 J) vs S&B 115 gr NONTOX. Střílelo se do ocelových plechů 1 mm - 4 mm.

zatím žádný problém

Nontox ještě prošel

tady Nontox končí

Příště pokus o překonání 4mm znovu bez použití tvrdého jádra střely.

 

 

Dále následovala střelba do čela prasečí hlavy do místa s nejsilnější kostí, obě střely samozřejmě lebku prostřelily a druhá rána z boku lebku rozštípla (trochu nechutné, ale po uvaření se to výrazně zlepšilo).

 

X-XSB V3

Úkol byl vytvořit monolitickou střelu, která nebude mít vysokou průbojnost. To měla splňovat právě X-XSB V3 střela. Bohužel ve srovnání s klasickou olověnou střelou je průbojnost stále značná. Samozřejmě to bylo způsobeno i vysokou rychlostí střely a předpokládám, že při rychlosti 1200 - 1300 ft/s bude výsledek srovnatelný s olověnou střelou. Použít pro test slabší laboraci by však nebyla taková zábava. Snad příště.

Použitá zbraň Glock 19

boční pohled na testovací sendvič

 

první tři plechy, pro všechny střely žádný problém

 

olověná střela skončila ve čtvrtém plechu

 

X-XSB V3 zastavil až osmý plech

 

běžná ogivalní XSB se zastavila až o devátý plech

šest vystřižených plechů před X-XSB V3

osm vystřižených plechů před ogivalní XSB střela

 

 

S novou střelou X-XSB V5 65 sestavíte při vhodné laboraci náboj, který v měkkém prostředí rychle ztrácí energii a nebo naopak vysoce průrazný náboj, který i po překonání několika vrstev plechu 0,8 mm (běžný materiál pro výrobu automobilové karosérie) má dostatek energie pro splnění svého úkolu. Laborace cca 1300 ft/s je dokonalý kompromis mezi průrazností a schopností střely po zasažení cíle nepokračovat dál. Nevím jak to lépe korektně napsat, ale většina střelců rozumí.

Tato střela díky jedinečné konstrukci umožňuje zaškrcení ve dvou polohách, kdy délku náboje můžete maximálně přizpůsobit své zbrani. Ani při opakovaném nabití a vybití zbraně nedojde k zatlačení střely do nábojnice. Dutina v zadní části střely příznivě ovlivňuje nárůst tlaku při výstřelu a proto je možné s touto střelou nalaborovat i vysoce výkonný náboj například v ráži 9 mm Luger a nepřekročit max. povolené tlaky pro tuto ráži.

Z důvodu stability a přesnosti střely je těžiště posunuté do přední části. Odstupňování na špičce střely usnadňuje prostup například plechem více než hladký kužel a naopak nezvyšuje průraznost v měkkém prostředí například při střelbě do želatiny.  

X-XSB V7

X-XSB V7 je střela s velkým zastavovacím účinkem a nadprůměrnou stabilitou. Oproti předchozím modelům má vyšší hmotnost 78-80 gr podle hloubky dutiny v zadní části. Při střelbě na 25 m byl s ohledem na použitou zbraň tj. Glock 19 MOS (Vortex Venom 3 moa) dosažen dle mého názoru slušný nástřel. I přes ne zcela běžný tvar pro pistolovou střelu, nedošlo při testech k jedinému selhání při zasunutí náboje do komory.

Použitá laborace 6,5 gr Vectan Ba9, zápalka S&B SP, zaškrcení do první drážky.

 

X-XSB V8 70 gr

Nová střela X-XSB V8 70 gr, vychází z konceptu předchozích modelů s vysokou přesností. Zvláštní důraz byl kladen na terminální balistiku, tedy na chování střely ve chvíli, kdy zasáhne cíl. Tato střela stejně jako předchozí modely má v zadní části dutinu pro optimalizaci tlaku v okamžiku výstřelu. Těžiště střely je ještě více posunuto ke špičce, a to má pozitivní vliv na pohyb střely v měkkém prostředí. Střela se nepřevrací a střelný kanál je přímý. Předání energie zabezpečuje relativně velká plocha přední části střely. Tvar vzdáleně připomíná puškové střely pro lov těžké africké zvěře, ale použít tento tvar v pistolové ráži je unikátní, a přesto funkční řešení. Překvapivý byl i účinek střely při testech na ocelové terče, kdy dochází ke značnému poškození terče i přes velkou čelní plochu střely, ve srovnání s běžnou celoplášťovou střelou 124 gr ve shodné ráži 9 mm Luger. Toto se děje ze dvou důvodů:

Díky takto posunutému těžišti střela minimálně rotuje kolem osy směru letu střely. Rozdíl mezi osou a směrem dráhy střely je minimální, a proto střela dopadá v ideálním úhlu na cíl vzhledem k své ose.

Další důvod je řízená deformace střely při dopadu. Špička střely se v první fázi téměř nedeformuje. Zadní válcová část střely, která se naopak deformuje a roluje (přehrnuje) přes přední část a zároveň tlačí na špičku střely a tím rozloží předávání energie do delšího časového úseku působícího v ose směru letu střely. Oproti celoplášťové střele není tato energie využita k rozkladu, nebo odrazu střely, ale většina energie je předána do místa zásahu. A ještě jeden bonus nábojů s touto střelou. U nábojů použitých v tomto testu nepřekročil maximální tlak při výstřelu 160 MPa (1600 bar). Povolený tlak dle CIP je pro náboj 9 mm Luger 2350 bar.

 

 

X-XSB V12 70 gr

Tato střela vychází z velice přesné střely X-XSB V8 70 gr. Úpravy v přední části střely vedou k bezproblémovému náběhu střely do komory zbraní typu Colt 1911 bez rampičky. S nábojem s touto střelou bylo dosaženo na 25 m krásných 99 bodů. Bohužel já nejsem autor tohoto výsledku a přiznávám, že jsem v minulosti vyprávění o podobných nástřelech moc nevěřil.

 

X-XSB V12 72 gr

Po drobných úpravách předchozího tvaru vznikla tato ještě přesnější střela. Na obrazku je nástřel z ruky 5 ran "pouze" na 15m. Oproti předchozím testům byla navážka zvýšena na 7,1 gr Vectan Ba9. Použitá zbraň opět Glock 19 MOS + Vortex Venom.

Na dalších obrázcích jsou další dva nástřely za použití jiných střel se stejnou navážkou, bohužel přesnost není nijak ohromující. Tento tvar už dále nebude předmětem mých testů.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09-XSB-92-O Gold
45-XSB-156-O-HP Gold
45-XSB-150-K Gold
45-XSB-167-K Gold
45-XSB-58-K Silver
45-XSB-165-K-HP Gold
45-XSB-56-K-HP Silver